Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00280
22-09-1978
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
4 g. De brief van de Franse president over een commissie van drie "wijze" mensen ten behoeve van de Europese Gemeenschappen.
Giscard d’Estaing heeft Van Agt een brief gezonden over de mogelijkheid van de instelling van een commissie van drie "wijze" mensen ter bevordering van de ontwikkeling van de EG. Nederland moet zich niet verzetten tegen de instelling van een dergelijke commissie. Wel dient de commissie het supranationale karakter van de EG niet aan te tasten en er moet gestreefd worden naar een vertegenwoordiging van kleine landen in de commissie. De raad acht het na enige discussie wenselijk een aantal Nederlandse kandidaten voor het lidmaatschap van de commissie beschikbaar te hebben.