Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 c. Conclusies van de coördinatiecommissie dd. 3 oktober 1978.
Van der Stee merkt op dat Nederland als belangrijkste punt naar voren zou moeten brengen dat in geen geval afbreuk dient te worden gedaan aan de regel dat een gewogen besluit met 70% van het aantal stemmen moet worden genomen. De vraag of Nederland één stem meer moet krijgen dan Griekenland moet vanuit dit oogpunt worden bezien. Wiegel dringt erop aan dat Buitenlandse Zaken het stuk over deze kwestie binnen enkele weken rondzendt. De raad bevestigt zijn besluit van 22 september dat de kwestie in raad aan de orde zal worden gesteld aan de hand van een interdepartementaal voorbereid stuk. In afwachting van de verdere besluitvorming zal Nederland zich in deze kwestie voorzichtig opstellen.