Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3. Voorbereiding EG-Raadszitting van 14 en 15 januari 1974
b. Energieproblemen.
President Nixon heeft vijf lidstaten, waaronder Nederland, uitgenodigd voor een conferentie in Washington. Frankrijk zal waarschijnlijk stellen dat de EG niet kan deelnemen voordat een gezamenlijk energiebeleid tot stand is gekomen. Van der Stoel vindt dat Nederland positief moet reageren en ziet een gemeenschappelijk beleid niet als pre-conditie voor deelname. Den Uyl wil het Nixon-overleg gebruiken om de totstandkoming van gemeenschappelijk beleid te versnellen. De raad besluit positief te reageren op de uitnodiging, na de aanstaande raadszitting. De delegatie zal zich niet verzetten tegen deelneming aan de conferentie van de lidstaten die nog niet uitgenodigd zijn en ervoor pleiten dat de Gemeenschap wordt vertegenwoordigd door de voorzitter van de Commissie.