Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 a. Regionaal beleid.
Brinkhorst heeft Commissielid Thomson ontvangen. Ze bespraken een compromisvoorstel inzake het Regionaal Fonds. De Duitsers zijn bereid tot een Fonds met een omvang die 35 % kleiner is dan het voorstel van de Commissie. Dit betekent voor Nederland een reductie van de ontvangsten. Reeds op grond van het oude Commissievoorstel zou Nederland de hoogste bijdrage per hoofd van de bevolking leveren. Brinkhorst heeft aangegeven hier niet gelukkig mee te zijn, maar verder concessies van Frankrijk zijn volgens Thomson politiek onmogelijk. Het Commissielid was optimistisch over mogelijke overeenstemming in de komende EG-Raadszitting, hoewel dit afhankelijk lijkt van de uitslag van de Britse verkiezingen. De raad besluit in te stemmen met het besproken compromisvoorstel.
Zie ook