Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
8. Nota inzake de vestigingplaats van het Instituut voor Economische Analyse en Onderzoek.
De REZ bespreekt welke Nederlandse stad moet worden voorgesteld als vestigingsplaats voor het Instituut voor Economische Analyse en Onderzoek. Brinkhorst stelt vanuit het oogpunt van haalbaarheid Rotterdam voor. Lubbers vindt Maastricht aantrekkelijker omdat het niet typisch Nederlands is en geografisch gunstig gelegen. Van der Stoel en Den Uyl spreken zich ook uit ten gunste van Maastricht. Brinkhorst wijst op de beperkte verbindingsmogelijkheden. Men moet zich realiseren dat wanneer Maastricht afvalt men niet alsnog kan terugvallen op Rotterdam. Uiteindelijk besluit de raad Maastricht kandidaat te stellen. In bilateraal contact met de Bondsrepubliek zal worden geprobeerd overeenstemming te bereiken over aard en vestigingsplaats van het instituut.