Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
1. Lomé II.
Van der Klaauw stelt dat de Nederlandse positie al bekend is. Hij vraagt Jenkins zijn mening over recente ontwikkelingen. Jenkins meent dat Lomé I goed gewerkt heeft. De Gemeenschap heeft consolidatie als doel, terwijl de ACP-landen naar een doorbraak streven. Patterson nam duidelijk standpunt in tegen de door de Gemeenschap naar voren gebrachte wensen betreffende de mensenrechten. Een regeling in een operatieve paragraaf wordt volgens Jenkins moeilijk. Van der Klaauw wil minimaal een regeling in de pre-ambule. Verder spreekt de delegatie van de REZ met Jenkins over de visie van de Commissie op andere aspecten van de Lomé-onderhandelingen. Jenkins is van mening dat er meer gedaan moet worden voor de niet-geassocieerde landen.