Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
2. Voorbereiding Algemene Raad op 20 en 21 november 1978.
a) Betrekkingen met Joegoslavië
Van Aardenne verwacht in het nieuwe handelsakkoord een redelijke tegenprestatie. Andere bewindslieden willen zich echter zo positief mogelijk opstellen. Van Aardenne wil een marge openhouden in het mandaat. Uiteindelijk stemt de raad ermee in om het woord ‘substantieel’ te schrappen.
b) Griekse toetreding.
Van der Stee pleit voor zo lang mogelijke overgangsperiodes in de landbouw. Van der Mei is het daar niet mee eens. Frankrijk en Italië zijn tegen kortere overgangsperiodes. Van der Klaauw stelt dat Nederland in de raad dan niet voorop hoeft te lopen. De REZ besluit uiteindelijk tot de compromis dat de delegatie in de discussie over de overgangsperiode in de sector landbouw niet het voortouw zal nemen en begrip zal tonen voor bezwaren van Franse en Italiaanse zijde.