Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 a. De EEG-raadsvergadering van 30 januari a.s.
Op de aanstaande vergadering zal de totstandkoming van een regionaal fonds aan de orde zijn. De standpunten van de West-Duitse en Britse regering liggen op dit punt ver uiteen. Wanneer over het regionale fonds geen overeenkomst wordt bereikt zal dit ongetwijfeld een negatieve invloed hebben op de voortgang van de gemeenschappelijke energiepolitiek en de economische en monetaire eenwording. Van der Stee dringt erop aan dat het Nederlandse standpunt zo dicht mogelijk bij het Duitse blijft. Het nieuwe Duitse standpunt betreft een verdubbeling van de bijdragen ten opzichte van het aanvankelijke standpunt. Brinkhorst ziet dit als een reƫle concessie. Het zal echter moeilijk zijn de Franse regering voor dit standpunt te winnen.