Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00472
24-11-1976
Actoren
Rapport met bijlage
Samenvatting
Rapport Ministers Buitenlandse Zaken aan Europese Raad inzake rapport-Tindemans.
In het voorwoord bespreekt de voorzitter kort enkele interessante punten uit het rapport voor de aandacht van de Europese Raad.
1.1 Is er een noodzaak tot een snel en efficiënt besluitvormingsmechanisme voor buitenlandse politiek?
1.2 De ministers hebben nog geen consensus bereikt over de werking van 'De Slang'
1.3 Inzake Europese solidariteit hebben de ministers enkele ideeën ontwikkeld.
1.4 Inzake de bescherming van de rechten van burgers onderschrijven de ministers de stelling van Tindemans. In het rapport wordt gesteld dat nader onderzocht moet worden hoe deze bescherming versterkt kan worden.
1.5 Hoofdstuk 5 betreft de versterking van instituten. Hierover bestaat geen overeenstemming tussen alle delegaties en de tekst uit het rapport is niet aangenomen. Vraag aan de Raad is of ze de bevoegdheden van het Europees Parlement wil versterken (5.2) en ten tweede is de vraag of de samenwerking moet worden uitgebreid naar andere terreinen zoals de politieke samenwerking, of dat de huidige institutionele basis (intergouvernementele EPS) moet worden gehandhaafd.