Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00477
25-02-1976
Samenvatting
Uitreksel Conclusies van de Coordinatie Commissie
1. Algemene Raad van 1 en 2 maart 1976.
1.1. Rechtstreekse verkiezingen van het Europees Parlement.
Het is van groot politiek belang dat op basis van het ontwerp van het Europees Parlement (Patijn) overeenstemming wordt bereikt over directe verkiezingen, te houden in 1978. Het probleem van de zetelverdeling dient met enige flexibiliteit te worden behandeld. Nederland kan instemmen met een tijdsduur van 8 dagen (van zondag t/, zondag). Het compromisvoorstel van het voorzitterschap is aanvaardbaar als tegemoetkoming aan de Britse en Deense problemen. Terzake van andere problemen dient Nederland zich soepel op te stellen.