Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00496
14-03-1975
Samenvatting
Londen aan BZ. ‘Dublin and after’.
Sir Oliver Wright (FCO) toonde zich zeer gelukkig met het resultaat van het topberaad te Dublin waaraan hij zei nimmer te hebben getwijfeld. Hoewel het VK zaken liever op ministersniveau had afgehandeld was al snel gebleken dat de Franse en Duitse delegaties alleen op regeringsniveau tot een oplossing zouden kunnen komen. De uitslag van het referendum zag Oliver Wright positief tegemoet. Ofschoon het verder een binnenlandse zaak was, was er voor het Foreign and Commonwealth Office nog een belangrijke stuwende en adviserende taak weggelegd. Aan het eind van de uiteenzetting van dit scenario herhaalde Sir Oliver met nadruk hoezeer begrip aan Nederlandse zijde het heronderhandelingsproces mee had helpen slagen.