Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00510
05-04-1978
Samenvatting
EPS Ministersvergadering te Luxemburg.
Het EPS Ministersberaad had tot doel na te gaan welke onderwerpen van buitenlands politieke aard tijdens de komende bijeenkomst van de Europese Raad diende te worden besproken. Men ging akkoord met de door de voorzitter voorgestelde onderwerpen. De Britse staatssecretaris merkte op dat de VK de ER een verklaring van steun wilde laten afleggen voor de poging van vijf westelijke landen om de onafhankelijkheid van Namibië tot stand te brengen. Van der Klaauw stelde dat hij niet gekant was tegen een verklaring, doch achtte hij het gewenst dat een ontwerp tijdig aan de hoofdsteden zou worden voorgelegd. Op een volgende Britse suggestie tot het onderzoeken van een verklaring van de ER betreft het Midden-Oosten, stelde de Minister dat hij het hiervoor nog te vroeg vond.