Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00521
23-03-1977
Samenvatting
Insinger aan Van der Stoel
De ambassadeur in Spanje maakt wat aanvullende opmerkingen op de nota betreft EEG-uitbreiding. Hij wijst op het grote industriële groeipotentieel van Spanje, wat gedwongen zal zijn buitenlands geld en know-how aan te trekken. Toetreding geeft de EEG-partners een belangrijke voorsprong tot participatie in het Spaanse industriële gebeuren. Spanje zal daarnaast een brugfunctie kunnen vervullen t.a.v. Spaanstalig Amerika. De onzekerheid in Spanje over toetreding heeft de consequente dat Spanje de Arabische vriendschap zoekt. Toetreding zou de onvermijdelijke verplichting scheppen de houding t.a.v. Israël aan te passen. Voor Nederland blijft toetreding attractief. Insinger heeft steeds gesteld dat Nederland een constructieve aanpak zal innemen als eenmaal aan de politieke voorwaarden is voldaan.
Zie ook