Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Bespreking tussen een delegatie uit de Ministerraad met de voorzitter van de Europese Commissie.
d. Europese Raad van 25 en 26 maart 1977 te Rome.
Jenkins meent dat het streven naar de economische en monetaire unie nog steeds van cruciale betekenis blijft. Duisenberg reageert dat hij teleurgesteld is over de aandacht die zijn voorstellen hebben gekregen. De Bondsrepubliek vormt het voornaamste obstakel. Jenkins denkt aan mogelijkheid om leningen te verstrekken in combinatie met voorwaarden van een algemene economische discipline. Van der Stoel kaart de noord/zuid-dialoog aan. Nederland betreurt dat het onmogelijk lijkt overeenstemming te bereiken over het gemeenschappelijk fonds. Jenkins heeft nota genomen van de waarde die Nederland hecht aan het budget voor hulp aan niet-geassocieerde landen. Nederland is ook niet tevreden over de communautaire behandeling van de UNCTAD-vraagstukken en de effectiviteit van de ontwikkelingsraden.
Zie ook