Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00557
23-5-1978
Samenvatting
Hesselet-bijeenkomst: Toetreding nieuwe EG-leden.
a. Overgangsperiode.
Van der Klaauw heeft gepleit voor toetredingen in twee fasen. Het fresco ziet hij als handboek.
b. Beslissingsprocedures.
Van der Klaauw heeft een pleidooi gehouden voor meerderheidsbesluitvorming en grotere bevoegdheden voor de Commissie. Owen vindt meerderheidsbeslissingen niet acceptabel. Hij deed een voorstel tot versterking van het secretariaat van de voorzitter wat de taak van voorzitters uit kleine landen zou kunnen verlichten. Dit viel bij Van der Klaauw niet in goede aarde.
C. Talen.
Volgens Van der Klaauw moeten officiƫle besluiten in alle talen worden gepubliceerd. Voor vergaderingen zou waar mogelijk een praktische oplossingen kunnen worden nagestreefd.