Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Bezoek Commissaris Gundelach aan Den Haag.
Gundelach heeft tijdens zijn bezoek gesproken met Van Agt, Brinkhorst, Lubbers, de vertegenwoordigers van drie vakorganisaties en van Nederlandse ondernemers. Onderwerp van gesprek was medezeggenschap van werknemers (in vennootschappen). Ten aanzien van een Europees Vennootschap deelde Gundelach de scepsis van de Nederlandse regering. Allereerst moet nationale wetgeving verder geharmoniseerd worden. De EC zal op korte termijn een programma tot harmonisatie van de douanewetgeving voorleggen. Gundelach vroeg steun voor een spoedige vereenvoudiging van de wetgeving. Met betrekking tot de GATT-onderhandelingen wees Gundelach op de toenemende protectionistische neigingen binnen Amerika. Het gaande houden van het gesprek is van groot belang. Europa dient actief op te treden.