Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00594
24-08-1978
Samenvatting
Toetredingsonderhandelingen Griekenland, 'rekenkundige' institutionele aanpassingen.

De Commissie heeft voorstellen gedaan voor rekenkundige aanpassingen na toetreding, inzake de zetels van het Parlement, weging van de stemmen in de Raad en samenstelling van commissie(s)/comit├ęs. Dit is gebeurd op basis van het criterium van bevolkingscijfers. Griekenland komt hiermee op dezelfde aantallen en Nederland. Hoewel voor deze gelijkschakeling geen zakelijke grondslag bestaat, moet in de situatie berust worden. Over het algemeen lijken de voorstellen van de Commissie aanvaardbaar. Voorgesteld wordt om Griekenland 1 Commissie-lid te laten aanstellen. De vraag om per lidstaat 1 Commissie-lid aan te stellen komt in deze context ook aan de orde.
Zie ook