Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Griekse toetreding en Turkije.
De Turkse regering zou het erg op prijs stellen indien de Minister tijdens de bijeenkomst te Mercuse steun zou verlenen aan enkele Turkse desiderata m.b.t de Griekse toetreding. Men wenst dat vastgelegd wordt dat Griekenland geen recht heeft bij een toetredingsverzoek van Turkije het veto-recht te gebruiken en moet bij besluitvorming over het Associatie-Verdrag gebruik worden gemaakt van meerderheidsbesluitvorming.Toegezegd is dat Nederland zich reeds heeft ingezet voor Turkije en dat zal blijven doen. Twijfel wordt echter geuit ten aanzien van de (juridische) mogelijkheden om deze desiderata in te willigen. Het zou wel gewenst zijn indien van Griekse zijde bij ondertekening van het toetredingsverdrag geruststellende geluiden worden gemaakt.