Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00605
17-05-1979
Samenvatting
Opname verwijzing naar democratie in Grieks toetredingsverdrag.
De Commissie heeft tekstvoorstellen gedaan voor een zinssnede in de tekst van het toetredingsverdrag inzake de democratie. De Commissie deelde mee dat de Griekse delegatie een dergelijke tekst kon aanvaarden. Het voorzitterschap, de Duitse en de Franse delegatie waren tegen (delen van) de zinssnede gekant. België verwees naar het informele overleg van 8 en 9 oktober 1977 waarbij de Ministers van BZ zich hadden uitgesproken ten gunste van een dergelijke passage. Deze uitkomst werd door Duitsland en Frankrijk betwist. Instructies voor de PV-vergadering van 18 mei waarin deze materie wordt behandeld zijn noodzakelijk. Van Berckel is voor het opnemen van de clausule.