Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00611
14-05-1979
Actoren
codebericht
Samenvatting
Informele bijeenkomst Marcues der Negen betreft Europees Gerechtshof.
Francois-Poncet stelde dat het Hof door zijn recente uitspraken zijn bevoegdheden te buiten gaat en handelt als een soorts hooggerechtshof. Het enige middel dat de Raad daartegen heeft is de arresten van het Hof niet uit voeren. Hij zei zich bewust te zijn dat dit een ernstige crisis zou veroorzaken in de Gemeenschap. In de discussie namen de anderen unaniem stelling tegen deze opstelling. Van der Klaauw wees op de onafhankelijkheid van het Hof. Jenkins wees erop dat de besluiteloosheid van de Raad ertoe leidt dat het Hof tot eigen oordeelvorming moet komen.