Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Van der Stoel aan Tindemans (Raadsvoorzitter).

Van der Stoel is het met Tindemans eens dat de Duits-Italiaanse voorstellen voor een Europese Unie bestudering verdienen. Hij juicht het initiatief tot een studie toe en vindt eveneens dat de taak moet worden toevertrouwd aan een kleine groep die in een ongedwongen sfeer op discrete wijze hun werk kunnen verrichten. Evenwel is het vanwege de verscheidenheid aan vraagstukken toch noodzakelijk dat de Nederlandse delegatie uit meer dan één vertegenwoordiger zal bestaan. Van Nederlandse kant zal op constructieve en voortvarende wijze worden deelgenomen in het besef dat voortgang naar een hechte EU dringend geboden is.

Bijlage: Brief Tindemans aan Van der Stoel (4 januari)