Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00621
26-02-1982
Samenvatting
Van der Stoel betreft bijeenkomst 23 februari te Brussel: Interimrapport Genscher-Colombo voorstellen.

De discussie voltrok zich in positieve en aanmoedigende zin. Over een aantal vraagpunten was nadere politieke orientatie op ministerieel niveau gewenst. Er werd gesproken over 1) Het institutioneel kader 2) Meerderheidsbesluitvorming. Nederland pleitte voor invoering van verdragsregels tot besluitvorming bij meerderheid in het belang van een slagvaardig Gemeenschapsbeleid. 3) Veiligheidspolitiek. Vrijwel alle interventies waren het eens dat dit in de ruime zin van het woord moest worden besproken, zonder zaken die primair bij de NAVO thuishoren. 4) Enige opmerkingen van redactionele aard.