Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00651
27-06-1978
Actoren
Zittingsdocument
Samenvatting
Raadszitting van 26/27 juni 1978.
Betreft: Mandaat voor de opening van de nieuwe ACS-EEG onderhandelingen.
Nederland heeft een verklaring ingediend betreffende het ontwikkelingsbeleid ten opzichte van niet-geassocieerde landen. Ze nodigt de Commissie uit voorstellen te doen voor een extra inspanning ten behoeve van niet-geassocieerde ontwikkelingslanden. Ook moet gestreefd worden naar verruiming van handel met deze landen. In een interventie wijst Nederland op het feit dat Nederlandse uitgaven aan het EOF slechts voor een gering deel tot bestedingen in Nederland hebben geleid. Er wordt niet gepleit voor een 'juste retour', maar de EC wordt gevraagd haar visie te geven en voorstellen te doen om deze onevenwichtigheid op te heffen.