Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00657
17-05-1978
Actoren
memorandum met bijlage(n)
Samenvatting
Mensenrechten in Lomé II.
De aantekening is voorbereid om er zorg voor te dragen dat het mensenrechten in de context van Lomé II in overeenstemming is en blijft met het beleid zoals door Nederland in breder kader wordt gevolgd. Nederland wenst dat in Lomé II de Gemeenschap de bevoegdheid heeft tot het aanbrengen van wijzigingen of opschorting van hulpverlening om medeplichtigheid aan mensenrechtenschending te voorkomen. Het doel is niet om maatregelen als sancties te hanteren en in te mengen in interne aangelegenheden. Voorkomen moet ook worden dat de mensenrechtenclausules zich lenen om in omgekeerde richting te worden toegepast. Ook moeten de clausules niet een te algemeen/willekeurig karakter hebben.
Bijlagen: Commissie-voorstel, VK-voorstel en het Raadsbesluit inzake Oeganda.