Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Lubbers betreft ACP-EG onderhandelingen.
De Raad hield een zeer uitvoerig maar weinig conclusief debat over Lomé II. Van der Klaauw diende het Nederlandse tekstvoorstel inzake mensenrechten voor de preambule in. Frankrijk en de Bondsrepubliek waren sceptisch. Cheysson (EC) gaf in algemene zin zijn steun aan het Nederlandse initiatief. Van Britse zijde werd slechts opgemerkt dat men de discussie over dit onderwerp wilde aanhouden tot de 24ste. Over de overige onderwerpen werd in detail gesproken. Op de meeste punten bleek geen wijziging in de positie. Overeenstemming over het crisisfonds mineralen en uitbreiding van het aantal landbouwproducten onder Stabex lijkt dichtbij. Op beide punten ligt een Nederlandse reserve.