Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00689
19-01-1977
Samenvatting
Samenvatting ambtelijk beraad betreft EEG-bezwaren t.a.v. de WIR.
1. De Algemene Regionale Toeslag.
De Commissie accepteert geen regionale stimulering buiten het IPR-gebied. Om aan deze bezwaren tegemoet te komen kan de ART uit de eerste fase van de wet te schrappen of wel te handhaven maar in met een latere invoeringsdatum. Hier zijn echter risico’s aan verbonden.
2. Ruimtelijke ordenings toeslag.
De enige uitweg om blokkering van deze toeslag te doen voorkomen zou zijn het op gang brengen van de discussie over de normen voor regionale steun in de EG-Raad. Getracht zou kunnen worden de filosofie van selectief groeibeleid ingang te doen vinden.
3. Grote projecten toeslag.
De kans dat de eis van aanmelding door de EC wordt ingetrokken, zou vergroot worden wanneer er op het gebied van ART aan de EC tegemoet wordt gekomen.
4. Vervangingsinvesteringen.
Aan de eisen kan tegemoet worden gekomen door de wettekst aan te passen.
Zie ook