Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00695
03-05-1979
Samenvatting
508. Ontwerp-resolutie EP over de herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.
De indieners van de ontwerp-resolutie constateren dat het GLB thans de eenheid en geloofwaardigheid van de Gemeenschap in gevaar brengt als het niet aangepast wordt. Voorgesteld wordt het GLB opnieuw te definiƫren na een algemeen onderzoek uit te voeren door een "vierpartijenconferentie" bestaande uit nationale overheden, de Commissie, de landbouwers en vertegenwoordigers van belangen van derden. Volgens Van Berckel is het inderdaad noodzakelijk dat er een brede discussie komt over de toekomst van het GLB maar de vraag is of een vierpartijenconferentie slagvaardig genoeg zal zijn. Wel geeft de resolutie aanleiding om bij de Commissie en lidstaten te sonderen hoe zij staan ten overstaande van de suggestie.