Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Brinkhorst aan Lubbers.

Brinkhorst vraagt Lubbers om démarches in Brussel steeds af te stemmen met BZ om coördinatie tussen BZ en EZ inzake o.a. de WIR goed te laten verlopen. De brief van Lubbers aan Vouèl, waarin hij verwijst naar een gesprek met Commissie-ambtenaren welke inzake de WIR 'een bepaalde indruk en verwachting' zouden hebben gewekt, heeft enkele van hen in verlegenheid gebracht. Dit gesprek was off the record en wilde niet vooruitlopen op het standpunt van de Commissie.

Brinkhorst stelt voor en marge van de ministerraad afspraken te maken over het beter afstemmen van gedrag op ambtelijk niveau.