Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00710
19-01-1978
Samenvatting
67/78 De WIR en de EEG.
De houding van de Commissie t.a.v. de WIR heeft tot het besef geleid dat slechts een grotere souplesse van de EC kan worden verwacht, wanneer de WIR in Brussel in een bredere context zou worden geresenteerd. Met name de onderliggende macro-economische doelstellingen zouden moeten worden beoordeeld. De vorige MP heeft eerder voorgesteld een breed gesprek te houden tussen bewindsleden en Commissieleden. Dit gesprek heeft echter nog niet plaats gevonden, Van Agt heeft inzake opnieuw initiatief genomen. Los van een gesprek met de EC lijkt het verstandig na te gaan op welke wijze de Commissiebezwaren kunnen worden ondervangen door aanpassingen te doen aan het wetsontwerp. Procedureel is van belang dat ook BZ bij het ambtelijke en het Brusselse overleg wordt betrokken.
Bijgevoegd: brieven Van Agt en Den Uyl aan de Commissie.
Zie ook