Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 c. Conclusies van de Coördinatiecommissie dd. 29 januari 1980.
Economische en Sociale Zaken zijn inmiddels overeengekomen dat ieder respectievelijk 60% en 40% zal bijdrage aan de Nederlandse bijdragen inzake de staalfinancieringsproblematiek. De BDR heeft een voorstel gedaan om te komen tot bilaterale samenwerkingsakkoorden met de Golfstaten. Besloten wordt hier later verder over te spreken. Ten slotte bespreekt de raad de steunverlening aan midden- en kleinbedrijf in Portugal en met name ten laste van welke portefeuille de financiële consequenties van deze maatregel kan worden gelegd. Uiteindelijk wordt besloten dat Nederland zich nog op geen enkele wijze zal uitspreken ten gunste van extra steunverlening in afwachting van de Commissie-voorstellen.
Zie ook