Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 b. Conclusies van de coördinatiecommissie dd. 24 juni 1980.
Betreft de conclusies inzake de voorbereiding van de associatieraad met Turkijke waarschuwt Albeda tegen het doen van meer concessies aan Turkije inzake het vrije verkeer van werknemers. Van der Klaauw wijst erop dat de positie van Turkije bijzonder moeilijk is vanwege slechte economische omstandigheden en politieke instabiliteit. De Ruiter vindt dat Nederland moet afspreken dat er meer barrières worden opgeworpen tegen de toevloed van werknemers naar Nederland. De Bondsrepubliek heeft bepleit terug te komen op de eerder gemaakte migratiebepalingen in de associatie-overeenkomst. De Raad besluit dat Nederland zich in de associatieraad bij deze krachtige opstelling zal aansluiten.
Zie ook