Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 c. Conclusies van de coördinatiecommissie dd. 21 oktober 1980.
Van der Stee is bezorgd over de zeer aanzienlijke financiële gevolgen die kunnen voortvloeien uit de in het kader van de staalproblematiek voorgestelde sociale begeleidingsmaatregelen. Van Aardenne wijst erop dat er waarschijnlijk een extra vergadering zal worden gehouden nu de Bondsrepubliek zich blijft verzetten tegen het voorstel van het uitroepen van een crisistoestand. Het gevaar bestaat dat Frankrijk en het VK hun grenzen sluiten voor staalprodukten. Dit zou met name voor de Nederlandse staalindustrie ernstige gevolgen hebben. De Raad besluit dat de betrokken bewindslieden nader zullen overleggen over de in het kader van de staalproblematiek voorgestelde sociale begeleidingsmaatregelen.
Zie ook