Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 e. Conclusies van de coördinatiecommissie dd. 4 november 1980.
De Raad bespreekt de nota inzake het Nederlandse voorzitterschap in de EG gedurende het eerste halfjaar van 1981. Onder het Nederlandse voorzitterschap zal worden getracht de standpunten van de verschillende vakraden beter te organiseren. Reeds nu geldt dat in Nederland de voorbereiding van regeringsstandpunten over Europese zaken beter verloopt dan in andere landen. Gezien de rol die de voorzitter in de Europese Raad kan vervullen, is het van groot belang dat de Raad voor Europese Zaken (REZ) vaker bijeenkomt tijdens het voorzitterschap. De raad besluit aldus, daarnaast wordt besloten dat de zinsnede met beleidsaanbevelingen met betrekking tot het economisch beleid gehandhaafd blijft. De minister-president zal na de ER verslag uitbrengen aan het EP. Hiervan zal in de nota echter geen melding worden gemaakt. Aan de nota zullen nog passages worden toegevoegd over onderwijs, emancipatie en onderzoeksbeleid.