Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00749
03-10-1979
Samenvatting
Memorandum betreft toetreding Portugal.
Op het politieke besluit Portugal in de Gemeenschap op te nemen kan niet worden teruggekomen. De vraag rijst echter of er geen bezinning dient plaats te vinden over het door Portugal en het Ierse voorzitterschap voorgestelde tijdschema. Met name de vraag of Portugal in staat is tijdig orde op zaken te stellen t.a.v. het economisch evenwicht in haar staatshuishouding. Betalingsbalansproblemen na toetreding zou Portugal een argument kunnen geven om zich uit te sluiten van de communautaire samenwerking, wat zeer schadelijk zou zijn daar het tot verlamming van de besluitvorming of een Gemeenschap 'a la carte' zou kunnen leiden. Op het aanstaande Gymnich-overleg zou bezinning kunnen plaatsvinden over het in het vooruitstellen van toetreding begin 1981. Uitstel is denkbaar om de Portugese economie voor te bereiden.
Zie ook
Thema
Trefwoorden