Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 a. Conclusies van de REZ-vergadering op 13 maart 1981.
Van der Stee merkt op dat de financiƫle consequenties van invoering van een Europees paspoort nog nader zullen worden bezien. Gardeniers vraagt of het wel goed is overwogen dat de invoering van een Europees paspoort als consequentie kan hebben dat men gemakkleijker grenzen kan overschrijden, zoals in Benelux-verband. Van der Stee wijst erop dat er nauwelijks verschil zal onstaan in vergelijking met de huidig situatie; het glaat slecht om een voor alle lidstaten gelijke vormgeving van het paspoort.

De raad aanvaardt de conclusies met dien verstande dat de financiƫle consequenties van invoering van een Europees paspoort nog nader zullen worden bezien.
Zie ook
Thema
Trefwoorden