Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Verslag overleg Beneluxministers voor milieuzaken d.d. 9-9-1980 te Luxemburg (deel 1).
- Ontwerp-seveso richtlijn: Luxemburg heeft een (zwakke) compromis-tekst voorgesteld om de sevesorichtlijn te deblokeren. Nederland heeft verzocht om in de EG-milieuraad van 30 juni het Nederlandse document inzake grensoverschrijdende verontreiniging in de herinnering van de Commissie aan te bevelen. Dit werd toegezegd.
- Recente voorstel Luxemburgse voorzitterschap voor kwik. Nederland sprak waardering uit over het initiatief om de impasse te doorbreken. Wel werd aangetekend het VK inzake niet te ver tegemoet te komen.
Geconcludeerd kan worden dat de Luxemburgse prioriteit voor Seveso/Kwik weinig ruimte laat voor de door Nederland gewenste grotere aandacht voor MER.
Zie ook