Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Verslag overleg Beneluxministers voor milieuzaken d.d. 9-9-1980 te Luxemburg (deel 2).
Tijdens de nabespreking van de Nederlandse delegatie werd (voorlopig) geconcludeerd dat de benadering van Luxemburg wordt gekenmerkt door een tamelijk vergaand compromisbeleid t.o.v Frankrijk. Voor Nederland, hierin gesteund door Belgiƫ, staat echter voorop dat moet worden vermeden dat een haalbaar maar onbevredigend compromis m.b.t. Seveso een negatieve precedentwerking krijgt t.o.v. andere richtlijnen c.q. de grensoverschrijdende problematiek in algemene zin. Nederland zou geneigd zijn water bij de wijn te doen t.a.v. seveso om het te gebruiken als middel ten gunste van het doel: een globale regeling van de grensoverschrijdende problematiek. Voor het a.s. Nederlandse voorzitterschap zou dit prioriteit kunnen hebben.
Zie ook