Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Grensoverschrijdende EG-milieuproblematiek.
Naar Nederlandse mening dient de oplossing voor de problematiek in eerste instantie worden gezocht in een bevredigende regeling in specifieke richtlijnen.Tijdens de komende milieuraad zal gepoogd worden om de door Frankrijk veroorzaakte impasse te doorbreken. Rutten bespreekt verschillende mogelijke uitkomsten en situaties. Hij concludeert dat de flexibiliteit van de Nederlandse positie kan worden vergroot, indien een algemene aanbeveling een factor kan zijn bij de onderhandelingen op 12 december a.s. Gezien de hieraan verbonden risico's suggereert hij voorafgaande te consulteren. Indien Van der Mei deze overwegingen deelt, zou er wellicht spoed moeten worden betracht met de uitwerking van de beoogde algemene aanbeveling als met de bedoelde consultaties, waaronder een gesprek met Carpentier (EC).