Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00804
10-11-1980
Samenvatting
Voorzitterschapsnota - behandeling in de Ministerraad dd. 7 november.
Pais verzocht in de Ministerraad dat er in de nota ook iets over onderwijs en onderzoek zou worden vermeld. Gelet op de weinig belovende vooruitzichten op dat gebied lijkt het toevoegen van een enkele zin voldoende. Pais schijnt echter enkele alinea's op schrift te willen aanbieden. Zulks gooit thans zand in de motor. Gerekend moet worden op enige dagen vertraging in de aanbieding van deze nota aan de Kamer, alsmede de nodige druk om het evenwicht in de nota te verstoren middels een niet zeer reƫle passage over deze aspecten.
Zie ook