Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 c. Conclusies van de coördinatiecommissie op 9 december 1981.
De raad besluit op voorstel van Den Uyl de conclusies te aanvaarden en de REZ te machtigen om te beslissen over het mandaat van Van der Stoel voor d einformele vergaderin gvan de ministers van Buitelandse Zaken van de EEG over de mandaatsproblematiek op 14 & 15 december a.s.. Tijdens de Europese Raad kon hier geen oplossing voor worden gevonden.