Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00843
04-03-1983
Samenvatting
3 d. Conclusies van de REZ-vergadering dd. 25 februari 1983.
Tijdens de vergadering is door Lubbers geconstateerd dat er overeenstemming bestaat over de noodzaak de EG-begroting beter te beheersen. De conclusie wordt met deze aantekening aangevuld. Daarnaast besluit de raad dat bij de woordvoering door Buitenlandse Zaken over de toekomstige financiering van de Gemeenschap zal rekening worden gehouden met de verschillende opvattingen ter zake van de betrokken minister. Afgesproken is immers dat de in de REZ verwoorde standpunten evenwichtig naar buiten zouden doorklinken.
Zie ook