Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 c. Conclusies van de REZ-vergadering dd. 18 maart 1983.
Van Aardenne noemt enkele punten die tijdens de Europese Raad in het kader van de Europese politieke samenwerking aan de orde zullen komen, waaronder de schuldenpositie van Polen en de situatie in het Midden-Oosten. Voor Nederland is er ten aanzien van het laatste geen reden om van standpunt te veranderen. Volgens Van den Broek is de tijd nog niet rijp voor nieuwe verklaringen.
Braks wijst op de monetaire onrust en de mogelijkheid van wijzigingen in de wisselkoersverhoudingen binnen het Europees Monetaire Stelsel. Lubbers vindt het zaak tot het uiterste te proberen een revaluatie van de gulden te vermijden. Daartoe zijn maar weinig instrumenten beschikbaar. Discontowijziging is een mogelijkheid waarvan al gebruik is gemaakt.
Zie ook