Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
2 a. Conclusies van de coördinatiecommissie dd. 13 december 1983.
Het komend halfjaar is van cruciaal belang voor de landbouwpolitiek van de EG. Lubbers pleit ervoor dat de landbouwministers zo snel mogelijk tot zaken komen. Vraag is in hoeverre Nederland kan instemmen met een koppeling van de verschillende dossiers, landbouw, eigen middelen van de EG, uitbreiding en de Britse bijdrage. De raad aanvaardt de conclusies met de aantekening dat na wordt gegaan of Nederland achteraf gezien akkoord kan gaan met de overeenkomst tussen Duitsland en Frankrijk inzake de MCB's. In de Landbouwraad zal Braks trachten een oplossing van de Europese landbouwproblemen binnen de raad mogelijk te maken en te bespoedigen. Voorts zullen Buitenlandse Zaken en Financiën zich beraden over de herformulering van het Nederlandse standpunt met betrekking tot sleutels en de modulatie. Over de Nederlandse opstelling ten aanzien van de eventuele deblokkering van milieurichtlijnen zal nog nader overleg plaatsvinden tussen Van Eekelen, Van Aardenne en Winsemius.