Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00924
04-05-1984
Actoren
codebericht
Samenvatting
Gesprek Van den Broek met minister Andreotti inzake Gemeenschapszaken.
Andreotti meende dat de discussie over de Britse compensatie zo snel mogelijk hervat moest worden op grond van bereikt akkoord onder de negen. De timing hiervan ligt echter lastig. Andreotti vestigde de aandacht op de wenselijkheid de Europese gedachten meer gestalte te geven door bevordering van Europees paspoort, identiteit enz. Van den Broek voegde aan deze lijst versoepeling en vereenvoudiging van het grensverkeer toe. Andreotti verzekerde dat inzake richtlijnen in behandeling worden genomen. De bewindspersonen spraken ook over samenstelling van de Europese Commissie. Andreotti had geen groot bezwaar tegen één commissielid per lidstaat.