Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00952
26-04-1983
Samenvatting
Rutten aan Van den Broek betreft: besluitvormingsprocedure in de Raad van Ministers der Europese Gemeenschappen.
Hoewel hij niet optimistisch is over de kans van slagen, stuurt PVEG Rutten Van den Broek een memo waarin hij een suggestie formuleert voor een compromis betreffende het probleem van besluitvorming. Wanneer een lidstaat zich beroept op een vitaal belang, kan dit in strijd komen met het vitale belang van de Gemeenschap dat vereist dat binnen een bepaalde periode een besluit wordt genomen. Wanneer concensus niet bereikt kan worden vóór deze datum, zal het gemeenschapsbelang moeten prevaleren en wordt een besluit genomen conform de verdragsregels (op basis van stemmen). De vaststelling van het feit dat een dergelijke situatie zich voordoet, zal door de Commissie worden gedaan.