Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00953
19-5-1983
Samenvatting
Genscher/Colombo-initiatief. Gymnich-overleg 14/15 mei jl.
Genscher had per brief van tevoren enkele suggesties voor compromissen rondgestuurd voor de plechtige verklaring betreft de onderdelen inzake de positie van het Europees Parlement, besluitvorming en Europese Politieke Samenwerking. Nederland was samen met de BRD en Italiƫ van mening dat de zin waarin werd gerefereerd aan het akkoord van Luxemburg moest verdwijnen uit de paragraaf over besluitvorming in de plechtige verklaring. Diverse lidstaten, waaronder het VK en Frankrijk, wensten deze zin te handhaven. Dit punt bleef onopgelost. Op verschillende punten van discussie over de verklaring zal tevens later worden teruggekomen.