Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Informele bijeenkomst ministers van Sociale Zaken te Parijs op 5 april 1984, eerste deel.
De door Frankrijk geopperde ideeën om via een meer gerichte familiepolitiek en een communautaire campagne de mensen te bewegen meer kinderen te krijgen stuitten op ernstige bedenken bij de overgrote meerderheid der ministers. De Graaf liet weten dat de Nederlandse regering vooralsnog geen aanleiding ziet tot overheidsbeleid terzake. Hij vroeg zich af of het EG-verdrag wel mogelijkheden biedt voor communautaire actie als bedoeld. De meeste landen voelden niets voor een campagne, wel bleek interesse in het probleem en de wens naar verder onderzoek en uitwisseling van gegevens. De gezinspolitiek moest echter een nationale aangelegenheid blijven.