Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00958
11-03-1980
Samenvatting
Concept-paragraaf inzake werkgelegenheid t.b.v. de ontwerpconclusies van de a.s. Europese Raad.
In de nota wordt geopperd in de CoCo de wenselijkheid van een Nederlandse interventie in de Europese Raad m.b.t. de werkgelegenheidsproblematiek ter discussie te stellen, wijzend op de onvrede die in Nederland heerst met de wijze waarop de ER de problemen tot nog toe behandeld. Overwogen moet worden te interveniëren en er van Nederlandse zijde op aan te dringen dat in het communiqué van de ER enige uitspraken worden gedaan over de werkgelegenheidsproblematiek. Dit langs de lijnen van de concept-paragraaf die onlangs is opgesteld en suggesties bevat voor het komen tot stimulansen van die investeringen die leiden tot creatie can arbeidsplaatsen en stimulering van productiecapaciteit, bijvoorbeeld in de vorm van een Europese Wet Investeringsrekening.