Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00965
06-12-1984
Samenvatting
Evaluatie Europese Raad Dublin, 3-4 december 1984.
Positieve punten tijdens de Europese Raad waren de deblokkering van de vastgelopen besprekingen aangaande de onderhandelingen met Spanje en Portugal, met name op het punt van de wijn; het vaststellen van de tekst van budgetdiscipline en de positieve ontvangst die de Raad gaf aan de interventie van Lubbers inzake de technologische achterstand van de Gemeenschap. Het totale oordeel zou nog gunstiger zijn uitgevallen indien een al te hardnekkige nationale opstelling van met name Griekenland en de BRD niet afbreuk had gedaan aan de atmosfeer en de besluitvaardigheid van de Raad. De ER kon weinig aandacht besteden aan het interimverslag van het Comité Dooge. Betreft de economische en sociale situatie werd door Lubbers aandacht gevraagd voor de noodzaak voortgang te maken met het gemeenschappelijk vervoersbeleid en versterking van de technologische basis van de gemeenschap. Ook stond de ER stil bij de hongersnood in Afrika.