Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
2 e. Voorzitterschap Europese Commissie.
De raad stemt ermee in dat indien de Franse regering de heer Delors kandidaat stelt voor het voorzitterschap van de Europese Commissie, Van Eekelen wordt gemachtigd diens kandidatuur te steunen en de kandidaatuur van Andriessen in te trekken. Braks, Ruding en Schoo zijn van oordeel dat deze machtiging niet dient te gelden bij kandidatuur van Cheysson.
Zie ook